1. Albergo SENSOLE Via Sensole 25050 – Monteisola – BS Tel. (+39) 030.98.86.203
  2. Albergo BELLAVISTA Via Siviano 25050 – Monteisola – BS Tel. (+39) 030.98.86.106
  3. Albergo LA CANOGOLA Via Siviano loc. Porto 25050 – Monteisola – BS Tel. (+39) 030.98.25.310
  4. Albergo LA FORESTA Via Peschiera Maraglio 25050 – Monteisola – BS Tel. (+39) 030.98.86.210
  5. Residence VITTORIA Via Sensole, 22 – Monteisola – Tel. 8+39) 030.9886222 – Fax. 030/9886222